hipergovazd.am

hy_AM

ԿԳՆԵՄ ավտոմեքենա

06/26/12 10:41:49 | Պահանջարկ | Toyota
Կգնեմ ավտոմեքենա` Lexus RX 330 կամ Toyota Harrier 330, արտադրություն` սկսած 2003թ-ից:

Գինը:0 €

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630795

Հայտարարություն:
Տիգրան
Հեռախոս:
+374 91214384

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`